kennis en skills

Mijn werkervaring heeft zich breed ontwikkeld. Ik heb in loondienst veel ervaring opgedaan met het werken binnen corporate omgevingen, zoals van Rabobank Nederland en Allianz. Ik ben daar vooral vanuit het ontwikkelbedrijf actief geweest op gebied van productmanagement, projectmanagement, procesengineering en de doorontwikkeling van de bedieningsformule naar internet (Rabobank Private Banking).
Als Managing Director/eigenaar van een creatief bureau heb ik de bureauwereld leren kennen en heb ik me verder gespecialiseerd in de ontwikkeling van web based solutions. Ik heb veel bruikbare kennis opgedaan over internet strategiën en online ontwikkeltechnieken (OOP), zoals MySQL, PHP, Flash, HTML, AS3, Javascript en CSS. Hiermee hebben we applicaties gebouwd voor het web en mobiele devices (zowel iOS als Androïd). Van de meeste technieken heb ik voldoende basiskennis om inhoudelijk met developers te kunnen schakelen.

samenwerking en communicatie

In iedere organisatie is goede samenwerking rand voorwaardelijk. Succes is onmogelijk zonder goede communicatieve vaardigheden. Als product- en formulemanager heb ik vanuit (strategische) Marketingafdelingen veel samengewerkt met praktisch alle onderdelen binnen het bedrijf: Van Management Team tot operationele afdelingen, Sales, Communicatie (intern en extern), ICT, Finance, Juridische zaken, Human Resource Management, Functioneel Beheer en Kenniscentra. Ook in de externe communicatie heb ik ruime ervaring opgedaan in de communicatie naar opdrachtgevers (business-to-business), distributiekanalen (lokale banken, tussenpersonen), consumenten (productinformatie, bijsluiters, corporate correspondentie) en leveranciers (inkooptrajecten).

stakeholdermanagement

Als trekker van veelal innovatieve projecten heb ik snel geleerd wat de toegevoegde waarde is van sterk stakeholdermanagement. Dat geldt binnen complexe organisaties voor het opbouwen en behouden van draagvlak. Maar ook in de rol van leverancier naar opdrachtgevers is goed stakeholdermanagement cruciaal. De mechanismen van Prince II blijken daarbij keer op keer van grote waarde. Daarnaast zijn een scherp afgekaderde opdracht en een opdrachtgever die daarnaar handelt zeer bepalend voor een succesvol project. Zij zorgen voor een leidraad bij het maken van keuzes.

klantfocus

Als werknemer bij grote organisaties als Rabobank en Allianz heb ik de verantwoordelijkheid gedragen over veel verschillende projecten. Voor mij is die verantwoordelijkheid aan mij toevertrouwd door de klant: die stelt immers zijn vertrouwen in het bedrijf en de mensen die er werken. Dat vertrouwen moet gerespecteerd worden. Ik heb projecten gedaan op het gebied van productontwikkeling, procesverbetering en product- en dienstenmarketing, soms ook op gebied van portefeuillebeheer. Klantfocus is daarbij altijd een van mijn belangrijkste toetsingskaders geweest, vooral wanneer er besluiten voorlagen over functionaliteit, kosten of planning.
Als Managing Director van Bureau Bambi heb ik het belang van het begrip ‘klantfocus’ nog veel directer kunnen ervaren. Zonder klantfocus kun je geen duurzame klantrelatie opbouwen. Het begrip moet daarom concrete invulling krijgen in alle onderdelen van het klantproces: van marketing, acquisitie en sales naar business consultancy, ontwerp en productie. Het acteren vanuit de verantwoordelijkheden die jouw klant aan je gedelegeerd heeft, is voor mij één van de leukste aspecten van iedere opdracht!

creatie en innovatie

Creatie is een vak. Als Managing Director van Bureau Bambi heb ik veel met dit vak te maken gehad, door de trajecten voor conceptontwikkeling en requirement engineering die ik heb begeleid. En door het leiden van de productieprocessen die daarop volgden. Out of the box denken en vrij associëren zijn maar een paar technieken waar de ‘creatieven’ zich van bedienen. Ik heb geleerd hoe ik deze technieken ook zelf kan gebruiken of kan inzetten in dienst van de groepsdynamiek tijdens brainstormsessies. En ik heb ontdekt hoe ik effectief kan samenwerken met ‘creatieven’, of het nu gaat om grafisch ontwerpers, art directors, software developers, software architecten, fotografen, of andere creatieve geesten. Creativiteit maakt het mogelijk om innovatief te zijn. En innovatie is één van mijn belangrijkste drijfveren!

terug